innocarnival2014.se

TYSKLANDS FEMTE ÅRSTID

LÄS MER

KARNEVALER I SVERIGE 2018

LÄS MER

Allmänt om karnevaler

Karneval är även kallad festival och det är oftast så att den sker innan påskfastan. I Sverige har vi dock inte någon direkt anknytning till fastan, utan här har vi karnevaler som en folkfest och klär ut oss på olika sätt för att sedan vara med i olika karnevalståg på gatorna i den stad vi firar. Många karnevaler i Sverige är så kallade studentkarnevalerna. Då är det studenterna som spexar till det och det sker främst i Lund, Uppsala och Stockholm.

Ordet karneval kan komma av det italienska ordet carnevale och latinets carnelevare eller carnelevale, som står för ta bort kött. Det kan även vara ordet carrus navilis, som betyder skeppsvagn. Man har benämnt tiden före fastan alltså Trettondedag jul till askonsdagen som karneval. Det är en tid som föregår fastan. Fastan innebär att man avstår från frosseri, tiden innan, under karnevalen, så är det tvärtom, ett frosseri av mat och fest.

Historia bakom karneval

Man tror att karnevalen har rötter i magiska riter som man utförde för länge sedan. Det var ett sätt att tvinga bort krafterna som höll våren borta. Man hade då dagar som fylldes med olika upptåg, maskerader och danser för att locka våren att komma.

De första egentliga karnevalerna har hört hemma i olika områden där man iakttagit de romersk-katolska kyrkans fasteregler. Dessa karnevaler ska ha skett sedan medeltiden, men det var även något som präglade barocken. Då var det även vanligt med maskerader, maskeradbaler med mera. I Norden, där vi har det kallare, så har vi inte firat samtidigt, utan väntat tills det varit varmare ute, längre fram på våren för att fira olika karnevaler. Då har dessa inga anknytningar till kyrkan. Under 1400-talet var karnevaler mycket vanligt i Rom, samt Venedig. Senare spreds detta till Frankrike.

När reformationen kom så försvann även många av karnevalerna från de protestantiska länderna. Dock fortsatte de ute på landet, men då som ett slags lantligt fastlagsupptåg.

I Tyskland hade man en motsvarighet i form av fasching eller fastnacht. Detta började under 1600-talet och kom att blomstra under 1800-talet. 1800-talet var även då andra orter med karnevaler började rikta in sig på att hålla karnevaler för turister.

Klassiska Karnevaler

Karnevaler idag

Idag sker det då som sagt en mängd olika karnevaler runt om i världen. Dessa har oftast väldigt lite att göra med fastan eller kyrkan. Istället är det stora folkfester som sker och man firar ofta i flera dagar. Bland de karnevaler som finns i världen har du bland annat Mardi Gras i New Orleans, Karnevalen i Rio de Janeiro, Brasilien, Karneval i London, Karnevalen i Nice, samt många, många fler. Om du har möjligheten att besöka en eller flera karnevaler, gör det! Det är en upplevelse du sent ska glömma!Karnevaler idag
Idag sker det då som sagt en mängd olika karnevaler runt om i världen. Dessa har oftast väldigt lite att göra med fastan eller kyrkan. Istället är det stora folkfester som sker och man firar ofta i flera dagar. Bland de karnevaler som finns i världen har du bland annat Mardi Gras i New Orleans, Karnevalen i Rio de Janeiro, Brasilien, Karneval i London, Karnevalen i Nice, samt många, många fler. Om du har möjligheten att besöka en eller flera karnevaler, gör det! Det är en upplevelse du sent ska glömma!